Šachty na vrtané studny (zhlaví studny) BR-VR

Sleva

4 180 14 990 

Šachty na vrt (vrtané studny) BR-VR  jsou ur­če­ny pro snad­né na­po­je­ní roz­vo­dů  jako je čer­pa­dlo, vo­do­měr, zá­vla­ho­vý sys­tém, ar­ma­tu­ry a pří­dav­ná za­ří­zení.

Způsob uložení:  S-samonosná ,nebo  D-dvouplášťová

Šachta BR-VR je vy­ro­be­na z kva­lit­ní­ho termoplastu, extruzivním svářením.
Šachty na vrt jsou kon­strukč­ně ře­še­ny jako monolitická ce­lo­plas­to­vá uza­vře­ná  ná­do­ba opatřená žebříkem pro snadný vstup i výstup.
Šachty  vy­rá­bí­me ve třech stan­dard­ních pro­ve­de­ních, na přání zá­kaz­ní­ka je možno roz­mě­ry plas­to­vé šach­ty upra­vit. 
V pří­pa­dě, že vám ne­vy­ho­vu­jí dané roz­mě­ry je možné vy­ro­bit šach­tu dle kon­kret­ní­ho za­dá­ní a požadavku pro Vaši maximální spokojenost.

Výhody

 • nízká pořizovací cena
 • jednoduchá manipulace
 • prakticky bezúdržbový provoz
 • mechanická a chemická odolnost
 • masivní vyztužení
 • rozměrová stálost
 • nízká hmotnost
 • velmi dlouhá životnost
 • bezpečnost dík uzamykatelnému víku
  100% vodotěsnost

Výbava

 • AL žebřík
 • průchodka odpovídajícího průměru-na vrt
 • průchodka odpovídajícího průměru-na výtlaku
 • pochozí, tlakové víko
Náhled Typ šachty na vrtPrůměrPrůměr vnějšíVýškaRevizní otvorCelková výška šachty
BR-VR-80/S80 cm80 cm80 cmCelovíko D8080 cm 4 180 
BR-VR-130/S120 cm120 cm130 cmCelovíko D120130 cm 11 550  9 630 
BR-VR-132/S120 cm120 cm130 cm20 cm150 cm 13 620 
BR-VR-130/D120 cm140 cm130 cmCelovíko D140130 cm 12 610 
BR-VR-132/D120 cm140 cm130 cm20 cm150 cm 14 990 

* Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Volejte

774 434 701

info@bresco.cz

Doprava
ZDARMA

Po celé ČR